Więcej wpisów z kategorii

Mieszkańcy Pomorza chcą, by lasów było więcej! Poseł Jan Kilian w sejmowej dyskusji nt. lesistości w Polsce

Mieszkańcy Pomorza chcą, by lasów było więcej! Poseł Jan Kilian w sejmowej dyskusji nt. lesistości w Polsce

Poseł Jan Kilian aktywnie uczestniczy w trwających obecnie obradach 59. posiedzenia Sejmu RP. Wśród wielu podnoszonych tematów poseł zabrał głos w punkcie dotyczącym przedstawienia przez Radę Ministrów informacji o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego Programu Zwiększania Lesistości” w 2015 r. Poseł Jan Kilian włączył się do dyskusji przytaczając przykład województwa pomorskiego, które w ostatnich latachWięcej oMieszkańcy Pomorza chcą, by lasów było więcej! Poseł Jan Kilian w sejmowej dyskusji nt. lesistości w Polsce[…]