Więcej wpisów z kategorii

Zapytanie poselskie z dnia 22 marca 2018 r. Czas na odpowiedzialność sędziów za wydawane wyroki.

Zapytanie poselskie z dnia 22 marca 2018 r. Czas na odpowiedzialność sędziów za wydawane wyroki.

W czwartek (22 marca) w czasie 60. posiedzenia Sejmu RP głos zabrał Poseł – Jan Kilian. W punkcie dotyczącym informacji bieżącej w sprawie osób odbywających kary pozbawienia wolności oraz wobec których zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze lub tymczasowe aresztowania, a które zostały uniewinnione w toku procesu lub w wyniku wznowienia postępowania lub kasacji, a także wWięcej oZapytanie poselskie z dnia 22 marca 2018 r. Czas na odpowiedzialność sędziów za wydawane wyroki.[…]