Więcej wpisów z kategorii

Oświadczenie posła Jana Kiliana z dnia 13 września 2018 roku

Oświadczenie posła Jana Kiliana z dnia 13 września 2018 roku

   Treść oświadczenia: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dnia 17 września 1939 r. wojska rosyjskie (sowieckie), wykonując postanowienia paktu między Hitlerem a Stalinem, zwanego paktem Ribbentrop-Mołotow, przekroczyły granicę Polski i rozpoczęły działania zbrojne na wschodnich terenach ówczesnej Polski. Pragnę przypomnieć, że już 3 września ambasador niemiecki wysłał do rządu rosyjskiego (sowieckiego) notę domagającą się wypełnienia zobowiązańWięcej oOświadczenie posła Jana Kiliana z dnia 13 września 2018 roku[…]