Aktywność Poselska


Jan Kilian a także Andrzej Jaworski i Jolanta Szczepińska – pytanie z 28 stycznia 2016 r.

Posłowie Jolanta Szczypińska, Andrzej Jaworski i Jan Kilian – PiS w sprawie problemów na Pomorzu w związku z bezprawnymi działaniami Pomorskiego Weterynarza Wojewódzkiego opisywanymi w prasie omawianymi w mediach ogólnopolskich, i braku reakcji ze strony odpowiednich instytucji


 


 

Jan Kilian – Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2016 roku dotyczące sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych