Mieszkańcy Pomorza chcą, by lasów było więcej! Poseł Jan Kilian w sejmowej dyskusji nt. lesistości w Polsce

Poseł Jan Kilian aktywnie uczestniczy w trwających obecnie obradach 59. posiedzenia Sejmu RP. Wśród wielu podnoszonych tematów poseł zabrał głos w punkcie dotyczącym przedstawienia przez Radę Ministrów informacji o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego Programu Zwiększania Lesistości” w 2015 r.

JK

Poseł Jan Kilian włączył się do dyskusji przytaczając przykład województwa pomorskiego, które w ostatnich latach ucierpiało w wyniku nawałnic, które miały miejsce w sierpniu ubiegłego roku.

Poseł zaznaczył, że niepokojący jest fakt, że od 2006 r. obserwuje się stały spadek dynamiki zalesień. Zaznaczył także, że w ubiegłym roku w wyniku nawałnicy w Borach Tucholskich zniszczonych zostało ok. 16 tys. ha drzew, głównie w województwie pomorskim, czyli tyle, o ile udało się zwiększyć poziom zalesienia w 2015 r.

Zwrócił się także z pytaniem: Czy opracowana informacja o stanie lasów a także ubiegłoroczne wydarzenia w Borach Tucholskich wpłynie w najbliższych latach na zwiększenie dynamiki zalesienia w województwie pomorskim, a także w Polsce? Jest to szczególnie istotne, z uwagi na fakt, że mieszkańcy Pomorza jak i Polski chcą żyć w czystym, przyjaznym środowisku, a lasy stanowią konieczną dla realizacji tego oczekiwania fundament całego systemu środowiska naturalnego.

Poniżej całe wystąpienie.