Mówili, że się nie da…Daliśmy radę! Pierwszy rok działania programu 500 zł na dziecko w Polsce!

500 plus

Lepsza jakość życia rodzin, mniejsze ubóstwo wśród dzieci, mniej osób korzystających z pomocy społecznej – to tylko niektóre skutki programu „Rodzina 500 Plus”. Rządowy program wszedł w życie 1 kwietnia ubiegłego roku.

Daliśmy radę choć mówiono, że się nie da, że to nie możliwe mówi Jan Kilian – poseł Prawa i Sprawiedliwości o flagowym projekcie rządu PiS. To nie tylko pomoc dla rodzin, to także olbrzymie koło zamachowe polskiej gospodarki, rodziny mają więcej możliwości korzystania z usług i towarów, które jeszcze przed rokiem były poza ich zasięgiem finansowym.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska przypomniała, że głównym celem wprowadzenia tego programu była poprawa sytuacji demograficznej i tak się dzieje. Zaznaczyła, że efekty programu są większe niż się spodziewano. Z programu skorzystało do końca lutego ponad 3 miliony 820 tysięcy dzieci. Dotyczy to 55 procent wszystkich polskich dzieci do 18. roku życia. Na wsi odsetek ten wynosi 63 procent. W gminach miejskich 49 procent, a w miejsko-wiejskich 58 procent. Najwięcej dzieci objętych wsparciem mieszka na Mazowszu, Śląsku i w Wielkopolsce.

Z opublikowanego w marcu badania CBOS wynika, że program popiera 77 procent Polaków. Ponad połowa Polaków dobrze, w tym co dziesiąty bardzo dobrze ocenia politykę państwa wobec rodziny. W opublikowanym dziś raporcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaznaczono, że jest to duża zmiana w porównaniu z poprzednimi badaniami, w których działania państwa wobec rodziny oceniane były jako dostateczne albo niedostateczne.

W 2016 roku urodziło się o ponad 16 tysięcy dzieci więcej niż w roku poprzednim. W tym roku wzrost liczby urodzeń powinien być jeszcze wyższy – nawet o 25 do 35 tysięcy. Nie sprawdziły się też obawy krytyków programu. Nie ma mowy ani o marnotrawieniu pieniędzy przez rodziny, ani o dezaktywizacyjnym jego wpływie na rynek pracy. Zauważalny jest natomiast wzrost konsumpcji związany z lepszą sytuacją finansową rodzin.

Badanie Finansowy Barometr ING wskazuje, że dzięki programowi rodzice mogli kupić odzież, obuwie czy wyjechać na rodzinne wakacje. Ważnym elementem jest edukacja, wydatki na książki i pomoce naukowe oraz na dodatkowe zajęcia dla dzieci. Z badań wynika też, że 21 procent osób otrzymujących środki z programu 500 Plus zaczęło po raz pierwszy oszczędzać, a kolejne 36 procent odkłada teraz więcej niż wcześniej. Tylko 32 procent rodzin przyznaje, że wszystkie środki z programu wydaje na bieżąco.

Dużą zmianę zauważają także samorządy. Podkreślają, że sytuacja gospodarcza na rynkach lokalnych wyraźnie się poprawiła. Program jest na bieżąco monitorowany i we współpracy z urzędami wojewódzkimi przeprowadzono szczegółowy jego przegląd w regionach. Minister Elżbieta Rafalska podkreśla, że na jego podstawie wprowadzone zostaną ewentualne zmiany. Fundamenty programu pozostaną natomiast bez zmian.

Świadczenie z programu w wysokości 500 zł przysługuje niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 złotych na osobę lub 1200 złotych w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego, wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Za wprowadzenie i sprawne wdrożenie programu minister Elżbieta Rafalska odebrała nagrodę Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin. Nagrodę w uznaniu za umiejętne prowadzenie polityki rodzinnej przyznało też minister Rafalskiej jury „Walczący o Rodzinę”.