Pora przywrócić pamięć i sprawiedliwość pokrzywdzonym! Przemówienie Jana Kiliana w Sejmie RP

Trwa 59. posiedzenie Sejmu RP, w czasie którego w dniach 27, 28 lutego, 1 i 6 marca 2018 r. odbywa się szereg debat i informacji bieżących dot. sprawozdań z prac sejmowych komisji. 

Poseł Jan Kilian w dniu dzisiejszym (6 marca) zabrał głos w punkcie 34, i 35. porządku obrad.

W punkcie dotyczącym Sprawozdania Komisji o rządowym projekcie ustawy o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu oraz o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej poseł Jan Kilian przypomniał, że do dziś istnieje silna potrzeba przywrócenia elementarnej sprawiedliwości wobec osób pokrzywdzonych  m.in. w latach 70 i 80 przez władze Polskiej Republiki Ludowej.

Poseł Jan Kilian odniósł się także w punkcie dotyczącym sprawozdania Komisji o rządowym projekcie ustawy o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu oraz o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej