Poseł Jan Kilian interweniuje w Sejmie w sprawie pracowników niemedycznych szpitala w Kocborowie

kocborowo jan kilian

Starogard Gdański: W trudnej sytuacji znaleźli się pracownicy niemedyczni Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Kocborowie. Pracownicy niemedyczni oczekują przyznania dodatku kwotowego w wysokości 230 zł brutto do płacy zasadniczej od sierpnia br. dla pracowników szpitala, którzy nie zostali objęci innymi regulacjami płacowymi. 

W dniu wczorajszym odbył się strajk pracowników szpitala. Spór prowadzą obecnie Dyrekcja Szpitala z Komisją Zakłdową NSZZ „Solidarność” przy Szpitalu im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim W rozwiązanie problemu włączył się poseł Jan Kilian, który przedstawił problem w Sejmie podczas posiedzenia parlamentu.

W czasie posiedzenia sejmu poseł przedstawił sytuację pracowników niemedycznych w szpitalu w Starogardzie a także przedstawił problemy, jakie należy rozwiązać w celu naprawy sytuacji.

„Zadaję pytanie w sprawie pracowników niemedycznych szpitali dla nerwowo i psychicznie chorych na przykładzie starogardzkiego szpitala. Pracownicy niemedyczni, w szczególności salowi, zatrudnieni w tego typu szpitalach ze względu na charakter swojej pracy w sposób szczególny odczuwają trudności związane z tą pracą, która bardzo często jest niebezpieczna.

Szpital przyjmuje też bardzo niebezpiecznych przestępców. W czasie pracy pracownicy często narażają swoje zdrowie, niejednokrotnie życie, kiedy ze względu na to, że są blisko pacjentów, zmuszeni są przez różne okoliczności, różne zdarzenia do zastępowania pracowników medycznych czy też pracowników ochrony.

Pracownicy niemedyczni czują ogromne rozgoryczenie ze względu na poczucie bardzo poważnego odrzucenia. Aby uzyskać nawet minimalne gwarantowane wynagrodzenie, zmuszeni są dorabiać na różnych dodatkowych dyżurach. W starogardzkim szpitalu sprawa dotyczy ok. 300 pracowników.

Obecna sytuacja płacowa pracowników szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych w Starogardzie jest pokłosiem braku rzeczywistych podwyżek od 9 lat. Ustawa z 8 czerwca 2017 r. wprowadziła systemową regulację wzrostu wynagrodzeń, ale współczynniki pracy są opracowane tylko dla zawodów medycznych. Dla zawodów niemedycznych brakuje szczegółowych opracowań i zabezpieczenia finansowego”.

Na powyższe pytanie odpowiedziała Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Pani Józefa Szczurek-Żelazko:

„Chciałabym jeszcze podkreślić, że obecnie trwają też prace, rozmowy, dyskusje w ramach Rady Dialogu Społecznego na temat tejże ustawy, ponieważ ze strony społecznej napływają różnego rodzaju wnioski i opinie mające na celu w pewnym sensie wymodelowanie tej ustawy. Ta dyskusja trwa. Odbyły się już kolejne spotkania na temat tej ustawy. Niewykluczone, że jakieś modyfikacje tej ustawy nastąpią”