Poseł Jan Kilian – Wystąpienie z dnia 14 września 2016 roku

jan kilian w sejmie

Poseł Jan Kilian – Wystąpienie z dnia 14 września 2016 roku. Informacja bieżąca w sprawie rolnictwa i obszarów wiejskich w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”

Poseł Jan Kilian:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Czy nie uważa pan za właściwe zwiększenia kwoty progu dochodowego z działalności gospodarczej pozarolniczej dla rolników? Obecna kwota jest niewielka i ogranicza pozyskanie dodatkowego źródła dofinansowania dla małych gospodarstw rodzinnych chcących wykonywać drobne usługi w ramach działalności gospodarczej. Małe gospodarstwa chcące prowadzić produkcję rolniczą są w większości zmuszone do dodatkowej działalności poza produkcją stricte rolniczą. Ograniczona podaż gruntów rolnych, które by mogły rozbudowywać gospodarstwa rodzinne, także wpływa jednak w pewien sposób negatywnie na rozwój. Drobna działalność gospodarcza mogłaby wzmocnić małe przedsiębiorstwa rodzinne, kilkunasto-, kilkudziesięciohektarowe, które jeszcze produkują zdrową polską żywność. Taka inicjatywa będzie także wspieraniem KRUS-u poprzez pozostawienie w systemie rolniczych ubezpieczeń społecznych. Obecny próg stwarza pewnego rodzaju huśtawkę – pozostawić rolnika w KRUS-ie czy też nie. To często prowadzi jednak do patologii. Działalność taka przeważnie jest krótkotrwała i sezonowa. Obecna kwota progu ogranicza przedsiębiorczych rolników, co daje 38 330 zł obrotu z działalności i porównywalne jest to z sumą ze sprzedaży ok. 10 ha pszenicy. Podwyższenie kwoty progu dochodowego na pewno nie wpłynie negatywnie na politykę rolną. Dziękuję. (Oklaski)