Posiedzenie Zespołu ds Rozwiązywania Problemów Polski Powiatowo – Gminnej w Sejmie RP

sejm

Warszawa/Sejm: 23 marca 2017 roku odbyło się  posiedzenie Zespołu ds Rozwiązywania Problemów Polski Powiatowo – Gminnej. W spotkaniu tym uczestniczył poseł Jan Kilian wraz z zaproszonymi gośćmi.

Tematem posiedzenia było omówienie problematyki związanej z bezrobociem wśród osób 50+ i 60+. Drugim tematem była dyskusja nad problemami osób niepełnosprawnych.

Warto podkreślić, że w tej części dyskusji bardzo poważny głos zabrał gość posła – Jan Kiliana, mieszkaniec Starogardu, p. dr Marek Fanslau, który został zaproszony na posiedzenie.

Posiedzenie Zespołu ds Rozwiązywania Problemów Polski Powiatowo – Gminnej było jednym z wielu spotkań jakie poseł odbył w czasie 38. posiedzenia Sejmu RP.