Aktywna praca w Sejmie. Wystąpienia i udział w debatach sejmowych

Poseł Jan Kilian w lutym i marcu brał udział w 36. i 37. posiedzeniu Sejmu RP. W trakcie obu posiedzeń poseł zabierał głos zarówno w sprawach bieżących jak i w projektowanych ustawach poselskich.

Poniżej przedstawiamy wystąpienie posła z dnia 09 marca 2017 roku dotyczącego sprawozdania Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

Całość wystąpienia:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Zacznę od pytania. Panie ministrze, czy zgodzi się pan ze mną, że rynek apteczny w Polsce jest jedną wielką patologią? W 50-tysięcznym mieście, takim jak Starogard, jest dwadzieścia parę aptek. Trzy apteki są w promieniu 20 m, ściana w ścianę, szykuje się czwarta. Czym to grozi? Oczywiście nie jest odkryciem, że grozi to przecież całkowitą monopolizacją w niedługim czasie, likwidacją małych aptek, degradacją znaczenia zawodu farmaceuty, co jest naprawdę wielką szkodą dla kraju.

Proszę państwa, jesteśmy chyba jedynym krajem w Europie, w którym nie ma żadnych regulacji w tym zakresie. Jest wolna amerykanka. (Dzwonek) Obecnie 60% kapitału jest w rękach sieciówki, odwrotnie niż w przypadku liczby podmiotów gospodarczych, jeżeli chodzi o ustawienie rodzinnych aptek w stosunku do sieciowych. Większość kapitału jest właśnie po stronie sieciówek. Apteka jest placówką ochrony zdrowia, nie może być traktowana w podobny sposób jak sklep, jak każdy inny punkt. To musimy mieć na względzie. Dziękuję. (Oklaski)