Jan Kilian w Sejmie odniósł się do systemu zarządzaniu kryzysowego

jan kilian

W dniach 12-15 września po raz pierwszy po wakacjach odbywa się 47. posiedzenie Sejmu. 

Wśród wielu omawianych kwestii poseł Jan Kilian odniósł się do sierpniowych wydarzeń, w czasie których ucierpiało wiele mieszkańców Pomorza i innych obszarów Polski.

W specjalnym oświadczeniu poseł wskazywał na konieczność przeprowadzania audytu spraw koniecznych do poprawienia w systemie zarządzania kryzysowego, jednocześnie przedstawił propozycje rozwiązań, które poprawią efektywność omawianego systemu.

Niezbędne jest wzmocnienie systemu ostrzegania, zwłaszcza w kontekście obszaru gminnego i powiatowego. Warto zwrócić uwagę na niezbyt fortunną korelację pomiędzy istniejącymi zagrożeniami na obszarze gminy  a fakultatywnością powoływania gminnych centów zarządzania kryzysowego. Warto zwrócić uwagę na fakt, że faza planowania jest kluczowa w właściwym realizowaniu zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym. System ten wzmacniają różne podmioty wykonawcze, wielu ekspertów wskazuje na fakt, że nowe formacje mogą w znaczący sposób pomóc w uzupełnieniu systemu zarządzania kryzysowego powiedział poseł – Jan Kilian.