Oświadczenie posła Jana Kiliana z dnia 13 września 2018 roku


   Treść oświadczenia:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Dnia 17 września 1939 r. wojska rosyjskie (sowieckie), wykonując postanowienia paktu między Hitlerem a Stalinem, zwanego paktem Ribbentrop-Mołotow, przekroczyły granicę Polski i rozpoczęły działania zbrojne na wschodnich terenach ówczesnej Polski.

Pragnę przypomnieć, że już 3 września ambasador niemiecki wysłał do rządu rosyjskiego (sowieckiego) notę domagającą się wypełnienia zobowiązań sojuszniczych. Z ówczesnych wypowiedzi Mołotowa wynika, że Stalin czekał, aż Niemcy zajmą Warszawę. Stalin w swojej grze politycznej chciał pokazać, że za wybuch II wojny światowej odpowiadają wyłącznie Niemcy.

Dziś, po wielu latach ciężkiej  pracy polskich historyków wiemy, że bez podpisania układu ze Stalinem, a także przy braku pewności, jak zachowają się rządy brytyjski i francuski, Hitler nie rozpocząłby wojny w 1939 r. Jej wybuch został przyspieszony przez działania dyplomatyczne państwa rosyjskiego, które do dziś  w wielu publikacjach występuje wyłącznie pod nazwą Związku Sowieckiego wprowadzając tym samym miliony Polaków w błąd co do odpowiedzialności i roli Rosji za wojnę z września 1939 roku i późniejszych tragicznych wydarzeń mających miejsce na kresach wschodnich i innych częściach sowieckiego państwa.

Przypomnijmy, że Rosjanie  oficjalnie głosili, że wkroczyli na tereny Polski dnia 17 września 1939 roku po to, żeby chronić ludność Kresów Wschodnich.

Tak się jednak nie stało, dlatego w 79. Rocznicę rosyjskiej inwazji na Polskę warto przypomnieć, że żołnierze Armii Czerwonej dokonywały na ludności polskiej masowych rabunków mienia, aresztowań czy zabójstw. Funkcjonariusze NKWD byli także inicjatorami rozpraw z właścicielami majątków ziemskich i osobami związanymi z polską państwowością (urzędnikami, kadrą akademicką, księżmi, nauczycielami czy policjantami).

W tym szczególnym dniu oddajmy hołd zamordowanym Polakom i mieszkańcom ówczesnych kresów wschodnich, którzy zginęli z rąk sowieckich oprawców.

Niech pamięć o tamtych wydarzeniach będzie solidnym i trwałym fundamentem, na którym będzie możliwe zbudowanie dobrej przyszłości Polski!