Poseł Jan Kilian – Wystąpienie z dnia 05 lipca 2016 roku

jan kilian w sejmie

Wystąpienie posła Jana Kiliana z dnia 05 lipca 2016 roku. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Całe wystąpienie: „Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Od długiego czasu urzędnicy urzędów stanu cywilnego borykają się z poważnymi problemami dotyczącymi wprowadzania aktów prawnych. Procedowana ustawa rozwiązuje wiele problemów. Urzędy stanu cywilnego postulowały wiele zmian, które znalazły odzwierciedlenie w proponowanym projekcie” ciąg dalszy wystąpienia pod materiałem video.

„Moje pytanie dotyczy art. 4 pkt 2 omawianej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, terminu wejścia ustawy w życie, jakim jest 6 miesięcy. W moim przekonaniu, ale też w przekonaniu wielu pracowników USC to zdecydowanie za długi termin. Maksymalne skrócenie terminu pozwoli wyeliminować nieprawidłowości w sporządzaniu aktów stanu cywilnego, które powstały na skutek nieprawidłowego działania systemu Źródło, jak też błędów technicznych przy migracji aktów stanu cywilnego. (Dzwonek) Obecnie błędnie wprowadzone akty unieważnia wojewoda, a po zmianie ustawy będą to robić kierownicy urzędów stanu cywilnego. Ale dlaczego mamy tak długo czekać z tak potrzebnymi pracami? Takich błędnych aktów jest bardzo dużo i są one w obiegu prawnym. Skoro uprawnienia do zatwierdzenia aktów są już od 1 sierpnia, to po co czekać z uprawnieniami dla kierowników do unieważniania tych wadliwych? Panie ministrze, czy jest możliwe skrócenie tego okresu? Dziękuję”.