Poseł zabrał głos na sesji Rady Miasta Starogard Gdański

poseł jan kilian

Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta głos zabrał poseł Jan Kilian, który przedstawił radnym informacje na temat swoich działań, w kwestii stada ogierów i obwodnicy Starogardu. Ważnym i bardzo burzliwym punktem obrad okazała się być kwestia przeznaczenia przez miasto 200 tys. zł na średni samochód gaśniczo – ratowniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogardzie.

Przewodniczący Rady Miasta oddał głos posłowi Janowi Kilianowi zaraz na początku sesji.  Poseł powiedział – Minęło 1,5 roku od czasu kiedy można mówić o odpowiedzialności za Stado ze strony obecnego Ministra Rolnictwa. Ten ostatni rok minął na poszukiwaniu nowej strategicznej spółki, która miałaby zastąpić obecną stadninę w Rzecznej. Jednak te działania skończyły się niepowodzeniem. Stąd wspólne myślenie Pana Prezydenta, moje i wielu innych osób nad nowym rozwiązaniem. Propozycja Pana Prezydenta o bezkosztowym przejęciu majątku przez samorząd nie spotkała się z przychylnością ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. Rezultatem moich rozmów w ministerstwie jest przychylne ustosunkowanie się do mojej propozycji ministerstwa o ew. dzierżawie majątku Stada Ogierów.

Obecnie rozpoczął się okres przygotowawczy dla nowego rozwiązania. Zapewnienia ministerstwa o bardzo racjonalnym podejściu do określenia min. okresu dzierżawy, czy też jej wysokości przyjmujemy z zadowoleniem.

Wiem, że Pan prezydent przy współudziale wielu środowisk zainteresowanych rozwojem tego miejsca i nade wszystko Rady Miasta, bo wierzę, że państwo radni włączą się w ten proces merytorycznie, opracuje plan naprawy stada.

Perspektywy budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego

Przy okazji informacji nt stada chciałbym poinformować, że obwodnica jest w planie wieloletniego programu budowy dróg krajowych i autostrad. Na początku ub. roku były poważne kontrowersje po zapoznaniu się z możliwościami tego programu, ale decyzją rządu nie dokonano skreśleń. Oczywiście ciągle martwimy się, bo nie zabezpieczono właściwych środków na realizację całego programu w poprzedniej kadencji. Jest harmonogram prac i trudno spodziewać się rozpoczęcia budowy już, ale sądzę, że w pierwszym roku następnej kadencji sejmu, a będzie to rok
2020 pierwsza łopata powinna być wkopana. Myślę, że ważnym wydarzeniem dla naszego miasta, dla lepszego widzenia potrzeb infrastrukturalnych będzie posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury, które z mojej inicjatywy odbędzie się w Starogardzie Gd. zapewne w maju br. Na posiedzeniu komisji będziemy na pewno mówić o potrzebie wybudowania obwodnicy – mówił Jan Kilian.

Samochód dla OSP

Starogardzka OSP zabiega o zakup średniego pojazdu ratowniczo – gaśniczego. Wartość takiego samochodu to kwota około 800 tys. zł. OSP nie dysponuje takimi środkami własnymi, ale ubiega się o dofinansowanie zewnętrzne. Warunkiem jego uzyskania jest między innymi wkład własny, stąd prośba OSP do miasta. Gorąca atmosfera wynika między innymi z tego, że OSP musi złożyć wniosek do piątku, ponadto radni zarzucili władzom miasta niewłaściwe
przygotowanie dokumentacji w tej sprawie. Do chwili zamknięcia numeru gazety nie był znany wynik głosowania w
tej sprawie , rozważano nawet przełożenie sesji na kolejny dzień. Nieoficjalnie według naszych wyliczeń głosów uchwała powinna zostać przyjęta.

/Wieści z Kociewia/